solidna firma Polska Izba Gospodarcza Rusztowan


Pojemniki zabezpieczające

POJEMNIKI NA PŁYNY ŁATWOPALNE | POJEMNIKI NA ODPADY NIEBEZPIECZNE | POPIELNICE
SYSTEM PRZECHOWYWANIA I PODAWANIA ŚRODKÓW SMAROWNICZYCH


Pojemniki na płyny łatwopalne
Niemal w każdej firmie, a nawet w domu, czasem używamy płynów palnych lub łatwopalnych.
W wielu miejscach możemy stykać się z benzyną, chemikaliami, rozpuszczalnikami oraz wieloma innymi niebezpiecznymi płynami. Pomimo powszechności ich występowania trzeba zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw jakie powodują oraz specjalnych wymagań odnośnie ich przechowywania oraz stosowania. W tym celu należy stosować pojemniki zabezpieczające oferowane przez Prymat.
POJEMNIKI ZABEZPIECZAJĄCE SPEŁNIAJĄ WIElE WAŻNYCH FUNKCJI:
 • Umożliwiają bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych płynów i kontrolowanie oparów dla zmniejszenia ryzyka pożaru oraz ochrony ludzi i mienia.
 • Zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania niebezpiecznych płynów.
 • Zwiększają efektywność posługiwania się materiałami płynnymi dzięki łatwości napełniania i opróżniania pojemników.
 • Pojemniki zabezpieczające na płyny łatwopalne  Pojemniki zabezpieczające na odpady niebezpieczne
  Pojemniki stalowe na zaolejone odpady spełniają wymagania przepisów OSHA i stosowane są wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się szmaty nasączone olejem lub rozpuszczalnikami. Szmaty i ścierki nasączone płynami łatwopalnymi stanowią poważne zagrożenie, jeśli nie są właściwie usuwane. Specjalnie zaprojektowana pokrywa otwiera się pod kątem ponad 60 stopni i po zwolnieniu pedału zamyka się samoczynnie, izolując zawartość pojemnika od źródeł ognia i zapłonu oraz ograniczając dostęp tlenu, co praktycznie uniemożliwia samozapłon zawartości. Okrągła konstrukcja pojemnika i uniesione dno poprawiają cyrkulację powietrza wokół pojemnika rozpraszając ciepło i zmniejszając jego wilgotność oraz rdzewienie.
  Pojemniki zabezpieczające na odpady niebezpieczne  Pojemniki (popielnice) na niedopałki
  Jedyne, co masz zrobić, to wrzucić palący się papieros i pozwolić niepowtarzalnie zaprojektowanemu pojemnikowi Smokers Cease-Fire’s martwić się o resztę. Jego specjalny ogranicznik dostępu tlenu powoduje szybkie gaszenie papierosa, kiedy tylko położysz go na pojemniku.
  Opróżnienie pojemnika następuje poprzez odkręcenie pokrywy i wyjęcie, stalowego, galwanizowanego wiadra z odpadkami. Wybierz jeden z kilku dostępnych kolorów pojemnika, tak aby pasował do otoczenia.
  Tajemnica tkwi w samogaszeniu. Wystarczy wrzucić tlący sie niedopałek i pozostawic gaszenie naszym pojemnikom. Ich konstrukcja ogranicza dostęp tlenu do zawartości i każdy wrzucony niedopałek szybko gaśnie.
  Pojemniki (popielnice) na niedopałki  Systemy przechowywania i podawania środków smarowniczych
  Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu i zapewnienie maksymalnej wydajności
  • Całkowita szczelność systemu to mniej zanieczyszczeń środków smarowniczych i mniejsze ryzyko awarii maszyn
  • Mniejsze koszty konserwacji dzięki lepszemu wykorzystaniu środków smarowniczych
  • Mniej niebezpiecznych wycieków, rozlanych olejów i wypadków
  • Łatwe podawanie płynów konserwacyjnych do trudno dostępnych miejsc
  • Skrócenie czasu prac konserwacyjnych
  • Skrócenie czasu operacji napełniania i uzupełniania płynów
  • Prosty system oznaczeń kolorowych ułatwia organizację i identyfikację środków smarowniczych oraz zapobiega ich wzajemnemu zanieczyszczaniu
  Systemy przechowywania i podawania środków smarowniczych