Obowiązek informacyjny o ochronie Twoich danych osobowych w ALTRAD-Prymat Sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych przekazujemy Ci wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych w firmie ALTRAD-Prymat Sp. z o.o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest ALTRAD-Prymat Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Spacerowej 8

Dane kontaktowe:

mail: prymat@prymat.net

strona internetowa: www.altrad-prymat.pl

adres do korespondencji: ALTRAD-Prymat Sp. z o.o. ul. Spacerowa 8, 58-100 Świdnica

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zawierania transakcji z nami,  podałeś je nam podczas kontaktów handlowych lub też za pośrednictwem  formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane do celów podatkowych i rachunkowych np. wystawienia faktury, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne (art.6 ust. 1c RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1b RODO), którą zawarliśmy z Tobą przy sprzedaży naszych produktów i usług, w tym do:

 • udzielania technicznych informacji o zakupionych produktach i świadczonych usługach
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz przez pocztę e-mail
 • obsługi reklamacji

Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes ALTRAD-Prymat Sp. z o.o., (art. 6 ust. 1f RODO) na który składa się przykładowo:

 • wysłanie e-maili, fax-ów, SMS-ów, wykonywanie telefonów z informacjami od nas
 • prowadzenie windykacji należności, mediacji, postępowań sądowych

Będziemy automatycznie przetwarzać Państwa dane osobowe – m.in. profilować je. Profilowanie to np. określenie jakie produkty lub usługi są dla Państwa interesujące. Dzięki temu nasza komunikacja będzie dla Państwa bardziej wartościowa.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
Jakie prawa przysługują Ci jeśli chodzi o przetwarzanie danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. :

 • prawo dostępu do twoich danych
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do rezygnacji z profilowania
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez ALTRAD-Prymat Sp. z o.o. danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przysługuje Tobie prawo wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa sprzeciwu lub cofnięcia zgody można wnieść do nas mailem na adres: prymat@prymat.net lub pocztą na adres naszej siedziby.

Masz pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i akceptowania ewentualnych komunikatów.

Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach nie podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą  być udostępniane innym podmiotom podczas realizacji świadczenia usług lub dostawy towarów w celu jej prawidłowej realizacji

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

W pozostałych przypadkach przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonywania zawartej z Tobą umowy przez okres jej obowiązywania
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.