Nasza oferta

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu doprecyzować szczegóły w każdym z obszarów naszych działań i przygotują indywidualną ofertę.

  Jednocześnie informujemy, że:
  1. Administratorem podanych danych osobowych stanie się firma "ALTRAD-Prymat" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 58-100 Świdnica ul. Spacerowa 8.
  2. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu –udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.
  4. Dbamy o Twoje dane osobowe i nie przekazujemy ich innym podmiotom.
  5. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  Informacje o przetwarzanych danych osobowych znajdziesz tutaj

  Szalunki ścienne

  Szalunki ścienne MIDI BOX i MIDI BOX Plus to systemy kompatybilne. Płyty obu systemów można łączyć ze sobą, co pozwala na optymalne wykorzystanie szalunków.

  MIDI-BOX-1500-004 Ścienne
  śz. ścienne
  ścienne 1
  szalunki_scienne

  Cechy szalunków ściennych:

  W zależności od konkretnego rodzaju szalunku, oddajemy do Państwa dyspozycji rozwiązania dedykowane zarówno do mniejszych, jak i większych przedsięwzięć budowlanych.

  Jeśli poszukują Państwo zatem szalunków o średnich gabarytach, umożlwiających pracę bez konieczności wykorzystywania dźwigu na terenie budowy, zalecanym dla Państwa wariantem będą szalunki ścienne MIDI BOX. Za ich pośrednictwem tworzyć można konstrukcje o szerokościach z zakresu 30-90 cm oraz wysokościach obejmujących wymiary od 150 do 300 cm, przy jednoczesnym maksymalnym nacisku betonu na ich strukturę nie przekraczającym 55 kN/m2 – z uwzględnieniem nadbudowy – oraz 60 kN/m2 – w przypadku jej braku.

  Jeśli chodzi o większe projekty konstrukcyjne, rekomendujemy z kolei zastosowanie cięższych szalunków ściennych typu MIDI BOX Plus, których montaż wymaga już wykorzystania żurawia budowlanego, ale w zamian oferuje elementy o wiele szersze (do 240 cm) i bardziej odporne na parcie betonu (maksymalny dopuszczalny nacisk na metr kwadratowy w granicach 80 kN).

  Szalunki ścienne z naszej oferty posiadają wiele starannie przemyślanych rozwiązań i innowacyjnych właściwości konstrukcyjnych, które znacząco ułatwiają ich użytkowanie w ramach określonych przedsięwzięć budowlanych. Powstałe za ich pośrednictwem ściany cechują się silnie związaną strukturą oraz pozbawioną skaz, gładką powierzchnią, niewymagającą dalszego tynkowania lub innych czynności wykończeniowych. Dodatkowo częstotliwość umieszczanych w obrębie ram żeber w pełni niweluje ryzyko odkształcenia się sklejki pod wpływem napierającego na jej płaszczyznę betonu.

  Spośród zalet odnoszących się do funkcjonalności naszych szalunków ściennych wymienić można ponadto:

  • Uwzględnienie w konstrukcji systemu otworów, umożliwiającego łatwe, bezpieczne i szybkie łączenie poszczególnych jej części oraz bezproblemowe poszerzanie struktury o dodatkowe elementy, jak podpory i wsporniki.

  • Możliwość wykorzystania wymiarowej powtarzalności ścian w celu przemieszczenia – za pomocą dźwigu z odpowiednim zawiesiem – poszczególnych elementów i zestawów szalunkowych, bez konieczności ich rozmontowywania (maksymalna powierzchnia przestawianego w ten sposób obiektu nie powinna przekraczać 30 m2).

  Jeśli chodzi o cechy czysto konstrukcyjne, nasze szalunki ścienne posiadają ramy wykonane z bardzo dobrej jakościowo stali, poddanej dodatkowo procesowi cynkowania ogniowego, który efektywnie chroni strukturę materiału przed korodowaniem. Samo poszycie uzyskujemy z kolei bazując na wielowarstwowych, silnie odpornych na działanie wilgoci sklejkach. Zastosowane w ich przypadku obustronnie pokrycie specjalną powłoką żywiczną, zapewnia nie tylko doskonałą jakość otrzymywanego betonu, ale także jego istotnie przedłużoną żywotność.

  W przypadku zainteresowania lub pytań odnośnie przedstawionej oferty szalunków ściennych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!